Klage over undersøgelse og behandling af diskusprolaps - Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager

Jeg vil invitere en anstendig mann på kroppsmassasje
En helt ny sexy jente i Kharkov
En liten røv vil gi en uforglemmelig anal
Dine sensuelle, dårlige ønsker er nå ekte, min mesterlige herre
En ekte dame for en kjenner av delikate seksuelle fornøyelser
Kom, vi stammer på en voksen måte. Ikke salongen. Det er analchik
Min fitte ser etter en god katt, for leksjoner kunilingusom på fritiden. Jeg elsker når jeg er slikket.
Auto mometic med to søstre eller invitere til å lure rundt vår
Den beste kur for tretthet og stress, søt kattunge
Min blowjob bare uforglemmelig
Herlig søt øm, ingen kjærester, mine ekte bilder
Liker du damestilen, så ring og pisk meg

Vi er i gang med at forbedre vores hjemmeside Vi håber, du vil hjælpe os ved at besvare nogle spørgsmål, om hvad du bruger stps.dk til, og hvordan du opfatter den nuværende hjemmeside. Jeg vil gerne hjælpe Jeg ønsker ikke at hjælpe × Borgere Klag over en behandling Klag over afslag på abort eller sterilisation Dialog om din klage Godtgørelse til indirekte asbestofre Klag over brud på patientrettigheder Søg aktindsigt Forældelsesfrister Klag over afgørelse fra Patienterstatningen Klag over service Klag over anvendelse af tvang Snak med en patientvejleder Styrelsen for Patientsikkerhed Sundhedsprofessionelle Klage over et behandlingssted Klage over en sundhedsperson Oplysninger om dig Om os Organisation Vores opgaver Job COVID-19 Presse Udbud Presse Kontakt COVID-19 Nyheder Publikationer English Styrelsen for Patientsikkerhed Søg Borgere Klag over en behandling Klag over afslag på abort eller sterilisation Dialog om din klage Godtgørelse til indirekte asbestofre Klag over brud på patientrettigheder Søg aktindsigt Forældelsesfrister Klag over afgørelse fra Patienterstatningen Klag over service Klag over anvendelse af tvang Snak med en patientvejleder Styrelsen for Patientsikkerhed Sundheds­professionelle Klage over et behandlingssted Klage over en sundhedsperson Oplysninger om dig Om os Organisation Vores opgaver Job COVID-19 Presse Udbud Presse Kontakt COVID-19 Nyheder Publikationer English Søg Afgørelser / Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn / Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011) / Klage over undersøgelse og behandling af diskusprolaps Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Afgørelser med navn Vejledende og principielle afgørelser Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011) Klage over undersøgelse og behandling af diskusprolaps Overlæge A <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 18. marts, den 10. og den 19. maj 1999 på reumatologisk afdeling, <***>. Overlæge B <***>, neurokirurgisk afdeling, <***> , har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 19. maj 1999 på <***>.

<***> blev af sin praktiserende læge henvist til undersøgelse hos overlæge A <***>, reumatologisk afdeling, <***>, på grund af rygsmerter. <***> blev undersøgt af overlæge A <***> den 18. marts 1999. <***>s rygsmerter var opstået fire måneder forinden i forbindelse med, at hun havde forløftet sig på nogle tunge kufferter. Hun havde dog i lang tid forinden bemærket, at der var begyndt at komme symptomer i højre ben, specielt når hun kørte bil. Overlægen undersøgte <***> og henviste hende til ambulant behandling på <***>, idet han samtidig noterede, at han ville høre fra <***>, hvis der var behov for yderligere undersøgelser. På grund af fortsat usikkerhed om hvad der var i vejen med ryggen, blev <***> den 8. april 1999 undersøgt på et privathospital af en overlæge, som på grundlag af en objektiv undersøgelse mente, at der måtte være tale om diskusprolaps. Efterfølgende CT-skanning viste angiveligt en stor diskusprolaps mellem nederste lændehvirvel og korsbenet. Diskusprolapsen var midtstillet og strakte sig over mod venstre side. På dette grundlag og på grundlag af en efterfølgende foretaget MR-skanning tilbød overlægen en rygstabiliserende operation, som <***> imidlertid umiddelbart afstod fra på grund af de økonomiske omkostninger. Da <***> den 7. maj 1999 modtog indkaldelse til ambulant behandling på <***>, kontaktede hun og forklarede, at hun havde fået konstateret en diskusprolaps, og at hendes tilstand var værre end tidligere. På dette grundlag foranledigede fysioterapeuten ved <***>, at <***> kom til ny undersøgelse hos overlæge A <***>, Centralsygehuset i <***>, den 10. maj 1999. Det fremgår af journalen af 10. maj 1999 fra overlæge A <***>, at <***> var henvist fra Gigtsanatoriet, idet hun ikke kunne deltage i træning på grund af mange smerter. For at få vurderet mulighederne for operativ behandling henviste overlæge A <***> <***> til vurdering ved overlæge B <***>, neurokirurgisk afdeling, <***>. <***> blev undersøgt af overlæge B <***> den 19. maj 1999 på <***>. På grundlag af undersøgelsen fandt overlæge B <***> ikke indikation for operation af den påviste prolaps og ej heller indikation for stabiliserende operation i lænden. Overlæge B <***> ville drøfte <***>s tilstand med reumatologisk afdeling m.h.p. videre konservativ behandling. Samme dag, den 19. maj 1999, noterede overlæge A <***>, at han på grund af desperationen i sagen tilbød <***> en epidural blokade. Overlæge A <***> har noteret, at der umiddelbart efter 3 timer ikke var nogen effekt. <***> talte om at tage et selvbetalerophold på <***>, hvilket overlæge A <***> fandt var en god idé for at få hende i gang. <***> kunne umiddelbart efter forløbet fortsætte med ambulant træning, som hun var henvist til. <***> blev den 14. juni 1999 opereret på et privathospital. Operationen forløb godt og med godt resultat. Det fremgår af journalen fra privathospitalet, at der ved operation den 14. juni 1999 blev foretaget fjernelse af diskusprolaps mellem 5. lændehvirvel og 1. korsbenshvirvel. Samtidig blev foretaget stivgørende operation (spondylolidese) på samme niveau. Der er klaget over, at overlæge A <***> den 18. marts og den 1. maj 1999 samt ved en efterfølgende konsultation foretog en mangelfuld diagnosticering af <***>s ryg, at han afviste at foranledige en skanning af <***>s ryg og at han afsluttede behandlingen af <***> på et tidspunkt, hvor hun fortsat havde smerter m.v. Videre er der klaget over, at overlæge B <***> den 19. maj 1999 afviste at operere <***>, og at han ikke foranledigede en second opinion, hvilket muligvis kunne have ført til en operation. For så vidt angår overlæge A <***>, finder Patientklagenævnet, at han ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***>. Nævnet har lagt vægt på, at overlæge A <***> i journalen noterede, at der på undersøgelsestidspunktet var flest problemer i ryggen, men også lidt problemer ned på ydersiden af højre ben. Han noterede endvidere, at <***> havde det rigtig skidt med at sidde og ikke kunne stå for længe ad gangen, at hun om aftenen havde en vældig uro og havde vanskeligt ved at finde hvile, samt at hun følte, at hendes erhverv som præst virkede truet på grund af rygproblemerne. Videre har nævnet lagt vægt på, at overlæge A <***> ved undersøgelsen fandt, at den lave del af lænderyggen var delvis stiv med dårlig bøjelighed, både forover og til siderne. Der var ikke tegn til neurologisk sygelig påvirkning ud i hverken højre eller venstre ben, og der var fuldstændig normal følesans og ens (egale) reflekser på de to sider. Endvidere noterede overlæge A <***>, at <***> ved undersøgelsen fortalte, at der var foretaget røntgenundersøgelse af ryggen, som skulle have påvist diskusdegenerative forandringer i lænden (afsmalning af mellemrummet mellem hvirvellegemerne). Dette fandt overlæge A <***> passede med de fundne symptomer på ryginsufficiens (utilstrækkelighed af ryggens funktion), hvorfor han henviste <***> til ambulant behandling på <***>, idet han samtidig noterede, at han ville høre fra <***>, hvis der var behov for yderligere undersøgelser. Nævnet finder, at overlæge A <***> ikke kan kritiseres for undersøgelse og behandling af <***>. Der blev i forbindelse med undersøgelsen ikke fundet indikation for skanning af <***>s ryg, idet den grundige kliniske undersøgelse ikke afslørede abnormiteter i form af f.eks. nerverodstryk, som kunne indicere dette. Overlægen henviste til relevant fysioterapeutisk behandling. Ligeledes har nævnet lagt vægt på, at overlæge A <***> ved undersøgelse den 10. maj 1999 fandt, at <***>s smerter var lokaliseret lige i ryggen omkring nederste diskus (bruskskive) og til højre herfor. Der var diffuse smerter i venstre ben og af og til smertejag helt ned i bækkenet til ydersiden af foden og til 3. og 4. tå. I forbindelse med undersøgelsen anlagde overlægen blokade mod de maksimalt ømme punkter til højre for rygsøjlen, hvilket ifølge journalnotat lettede smerterne lidt. For at få vurderet mulighederne for operativ behandling henviste overlæge A <***> <***> til vurdering ved overlæge B <***>, neurokirurgisk afdeling, <***>, idet han noterede i journalen, at hvis der ikke var indikation for operation, og hvis der ikke var længerevarende effekt af den blokade, han havde anlagt, ville han forsøge med en epidural blokade. Nævnet finder, at overlæge A <***> ved konsultationen den 10. maj 1999 korrekt foranledigede en neurokirurgisk vurdering på baggrund af den udførte CT-skanning. Endelig har nævnet lagt vægt på, at overlæge A <***> den 19. maj 1999 tilbød <***> en epidural blokade. Denne blev udført med 3 ml depo-medrol, 20 ml lidokain og 10 ml natriumklorid. Proceduren er beskrevet som fuldstændig glat indstik og væsken injiceres i epiduralrummet. Overlæge A <***> har noteret, at der umiddelbart efter 3 timer ikke var nogen effekt. Han noterede i journalen, at han tilbød <***> en ny blokade, hvis der alligevel viste sig effekt og hun senere skulle få forværring. <***> talte om at tage et selvbetalerophold på <***>, hvilket overlæge A <***> fandt var en god idé for at få hende i gang. <***> kunne umiddelbart efter forløbet fortsætte med ambulant træning, som hun var henvist til. Nævnet finder, at overlæge A <***> ved behandlingen af <***> levede op til almindelig anerkendt faglig standard, da der på relevant fagligt grundlag blev forsøgt epiduralblokadebehandling. Der var ikke afgørende uprøvede reumatologiske behandlingsforslag, hvorfor overlægens afslutning af hende var i orden. Med hensyn til overlæge B <***>, finder nævnet, at han ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***>. Nævnet har lagt vægt på, at overlæge B <***> ved klinisk undersøgelse af <***> fandt lavtsiddende lændesmerter, smerter i højre sæderegion, lette paræstesier (snurrende, sovende eller brændende fornemmelser) på ydersiden af højre lårben, underben og på yderste fodrand på højre side. Der var ingen symptomer fra venstre ben. Overlægen fandt lænden fikseret, næsten uden bevægelighed, ingen lammelser i benene, og normale reflekser. Overlæge A <***> fandt følesansen diffust nedsat i det meste af højre ben uden sikker afgrænsning til nervernes forsyningsområde. Ved vurdering af CT-skanning fra den 8. april 1999 og MR-skanning fra den 29. april 1999 fandt overlæge B <***> en prolaps fra bruskskiven imellem 5. lændehvirvel og 1. korsbenssegment. Prolapsen var lokaliseret i midten og over mod venstre. På begge undersøgelser var de højresidige nerverødder fritliggende. Videre har nævnet lagt vægt på, at overlæge B <***> på grundlag af undersøgelsen ikke fandt indikation for operation af den påviste prolaps og ej heller indikation for stabiliserende operation i lænden. Endelig har nævnet lagt vægt på, at overlæge B <***> i udtalelse til sagen har anført, at det, ifølge det af dansk Neurokirurgisk Selskab udfærdigede referenceprogram for kirurgisk behandling af lumbal diskusprolaps, bl.a. er en betingelse for planlagt kirurgi, at patienten har radikulære smerter (som er forårsaget af tryk på nerverødder), hvilket <***> ikke havde. I referenceprogrammet er desuden anført, at en operations indikation støttes af positive objektive fund, hvilket <***> heller ikke havde. Endelig anfører overlæge B <***>, at de beskedne symptomer i benene var lokaliseret til kun højre ben, mens den påviste prolaps overvejende var beliggende i venstre side. Nævnet finder, at overlæge B <***> har levet op til den almindelige anerkendte faglige standard i forbindelse med behandlingen af <***>. Det er almindelig klinisk praksis at være tilbageholdende med operation for diskusprolaps, når der er uoverensstemmelse imellem de kliniske symptomer, de objektive kliniske fund og den på skanningerne påviste diskusprolaps. Resultaterne af sådanne indgreb er ofte dårlige, idet lændesmerterne da kan have anden årsag end selve prolapsen. Hertil kommer, at der også ved et sådant tvivlsomt indiceret indgreb er risiko for komplikationer. Nævnet kan oplyse, at det er meget usædvanligt, at en overvejende venstresidig prolaps giver symptomer i højre ben, når der overhovedet ikke er symptomer i venstre ben. Hertil kommer, at prolapsen vurderet ud fra CT- og MR-skanning ikke syntes at påvirke de højresidige nerverødder. Med hensyn til <***>s klage over, at overlæge B <***> ikke henviste hende til undersøgelse hos en anden læge, har overlæge B <***> anført, at <***> ikke forespurgte ham om dette, hvorfor det ikke blev drøftet med hende. Dette er i overensstemmelse med <***>s oplysninger i klagen, hvor hun har anført, at hun efter undersøgelsen hos overlæge B <***> spurgte sygeplejersken, om der ikke var andre læger fra <***>, hun kunne tale med. Det er nævnets opfattelse, at det ikke er almindelig praksis at henvise til en kollega med henblik på at få endnu en vurdering, specielt ikke, hvis den pågældende patient ikke overfor lægen udtrykker ønske herom.   Sagsnummer: 0016615 Offentliggørelsesdato: 20. april 2000 Faggruppe: Læger Kritik af: Behandling Speciale: Neurokirurgi 72 33 05 00 Hovednummer Telefontid 10.00-14.00 Styrelsen for Patientklager Olof Palmes Allé 18 H 8200 Aarhus N   CVR-nr.: 39850885 EAN-nummer: 5798000363670

Diskré dating for de som er gift - Adultery.chat

Vi er i gang med at forbedre vores hjemmeside Vi håber, du vil hjælpe os ved at besvare nogle spørgsmål, om hvad du bruger stps.dk til, og hvordan du opfatter den nuværende hjemmeside. Jeg vil gerne hjælpe Jeg ønsker ikke at hjælpe × Borgere Klag over en behandling Klag over afslag på abort eller sterilisation Dialog om din klage Godtgørelse til indirekte asbestofre Klag over brud på patientrettigheder Søg aktindsigt Forældelsesfrister Klag over afgørelse fra Patienterstatningen Klag over service Klag over anvendelse af tvang Snak med en patientvejleder Styrelsen for Patientsikkerhed Sundhedsprofessionelle Klage over et behandlingssted Klage over en sundhedsperson Oplysninger om dig Om os Organisation Vores opgaver Job COVID-19 Presse Udbud Presse Kontakt COVID-19 Nyheder Publikationer English Styrelsen for Patientsikkerhed Søg Borgere Klag over en behandling Klag over afslag på abort eller sterilisation Dialog om din klage Godtgørelse til indirekte asbestofre Klag over brud på patientrettigheder Søg aktindsigt Forældelsesfrister Klag over afgørelse fra Patienterstatningen Klag over service Klag over anvendelse af tvang Snak med en patientvejleder Styrelsen for Patientsikkerhed Sundheds­professionelle Klage over et behandlingssted Klage over en sundhedsperson Oplysninger om dig Om os Organisation Vores opgaver Job COVID-19 Presse Udbud Presse Kontakt COVID-19 Nyheder Publikationer English Søg Afgørelser / Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn / Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011) / Klage over operation for diskusprolaps foretaget i den forkerte side Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Afgørelser med navn Vejledende og principielle afgørelser Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011) Klage over operation for diskusprolaps foretaget i den forkerte side Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere daværende kursusreservelæge <****> for hans behandling af <****> den 11. oktober 2002 på neurokirurgisk afdeling, <****>, jf. lægelovens § 6.

Hændelsesforløb <****> blev den 1. oktober 2002 indlagt på reumatologisk afdeling, <****>, til behandling af lumbal diskusprolaps, der var blevet påvist ved scanning i juni 2002. Hun havde haft gradvist tiltagende lændesmerter med udstråling til højre ben. Den 11. oktober 2002 blev <****> henvist til neurokirurgisk afdeling, <****>, til vurdering. Ved en undersøgelse samme dag blev det vurderet, at hun havde en højresidig prolaps og tegn på tryk på nervebundtet i lænden (cauda equina). Der blev fundet indikation for akut operation, som blev foretaget samme dag af daværende kursusreservelæge <****>. Operationen resulterede imidlertid ikke i en bedring af <****>s tilstand. Klagen Der er klaget over følgende: • At <****> den 11. oktober 2002 ikke blev korrekt opereret for diskusprolaps. Det er herved anført, at der blev påført hende fysisk skade ved operationen, idet hun efter indgrebet har været præget af vedvarende og tiltagende svære gener i form af rygsmerter, gangbesvær og vandladningsproblemer. Nævnets afgørelse af klagen Daværende kursusreservelæge <****> har overtrådt lægelovens § 6 ved sin behandling af <****> den 11. oktober 2002 på neurokirurgisk afdeling, <****>. Begrundelse Det fremgår af journalen den 11. oktober 2002, at <****> var blevet henvist til <****> til vurdering for diskusprolaps i lænderyggen med tryk på nervebundet i lænden (cauda equina). Hun havde siden januar 2002 havde haft smerter i lænderyggen med udstråling til højre ben, primært bagsiden af højre lår til under knæniveau. Den sidste måned var smerterne i lænderyggen tiltaget med udstråling til højre balde og bagsiden af højre lår. Endvidere havde der de sidste par måneder været nedsat kraft i højre fod, og de sidste 2 uger havde der endvidere været vandladningsproblemer. Det fremgår videre af journalen den 11. oktober 2002, at det ved en objektiv undersøgelse af <****> blev konstateret, at hun havde svær ømhed langs rygraden i højre side af lænderyggen (columna lumbalis). Der var endvidere nedsat bevægelighed i lænderyggen. Der var ingen sikre føleudfald i benene. Højre fod var svækket på grund af lammelse (parese grad 3). Der var normal sensibilitet på indersiden af lårene og mellemkødet (ridebuksområdet) samt normale reflekser og normal spænding (tonus) af endetarmens lukkemuskel. Endelig var der mindre god knibeevne svarende til endetarmens lukkemuskel. Det er noteret i journalen den 11. oktober 2002, at en CT-scanning foretaget den 7. oktober 2002 på <****> blev beskrevet som visende en stor diskusprolaps på højre side mellem den 5. lændehvirvel og korsbenet. På baggrund af den kliniske undersøgelse og scanningen blev der fundet indikation for akut operation af den højresidige prolaps. Det fremgår endvidere af journalen den 11. oktober 2002, at daværende kursusreservelæge <****> gennemgik sygehistorien og gentog dele af den objektive undersøgelse. Han var enig i operationsindikationen og informerede <****> om gængse risici ved indgrebet i form af blødning, lammelse, påvirket vandladningsfunktion og manglende effekt af behandlingen. <****> accepterede indgrebet. Af journalen den 11. oktober 2002 fremgår det, at daværende kursusreservelæge <****> foretog snit i midtlinien og frilægning af musklerne i venstre side. Ved operationen løsnede styreleddet (facetleddet) sig under afbidning af en del af hvirvelbuen. Nerveroden svarende til 1. korsbensnerve (S-1 roden) blev identificeret og holdt til siden. Der blev skåret ind i discus, hvor der var en stor prolaps foran rygmarvssækken. Der blev fjernet ret store mængder prolapsvæv. Nævnet kan oplyse, at det ved operation for diskusprolaps i lænden tilstræbes at bevare facetleddene. Man kan dog risikere at afbide så langt ud til siden, at leddet går løst trods udvist omhu. Det fremgår af journalen den 11. oktober, at daværende kursusreservelæge <****> efter operationen, mens <****> fortsat var bedøvet (intuberet), blev klar over, at prolapsen var højresidig. Han valgte derfor at foretage en frilægning af højre side for at sikre, at prolapsen var fjernet. Ved dette indgreb blev der foretaget afbidning af en del af hvirvelbuen på højre side. Der blev kun fundet diskrete mængder prolapsvæv. Nævnet bemærker, at den væsentlige del af prolapsvævet således var blevet fjernet ved det første indgreb. Dette var muligt på grund af prolapsens størrelse og placering tæt på midten. Nævnet kan oplyse, at der ved operation for lændediskusprolaps ikke er mulighed for at forveksle siderne på grund af anatomiske variationer eller andre forhold. Det er på den baggrund nævnets opfattelse, at det var udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed, at daværende kursusreservelæge <****> ved operationen af <****> foretog en frilægning i venstre side. Nævnet finder herefter, at daværende kursusreservelæge <****> handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af <****> den 11. oktober 2002 på neurokirurgisk afdeling, <****>. Sagsnummer: 0549304 Offentliggørelsesdato: 20. maj 2005 Juridisk tema: Identifikation, mærkning Faggruppe: Læger Kritik af: Behandling Speciale: Neurokirurgi 72 33 05 00 Hovednummer Telefontid 10.00-14.00 Styrelsen for Patientklager Olof Palmes Allé 18 H 8200 Aarhus N   CVR-nr.: 39850885 EAN-nummer: 5798000363670

dating side Røysland tispe villige jenter Hynnekleiv
Klage over operation for diskusprolaps foretaget i den forkerte side - Styrelsen for Patientklager, dating side Ramsvika

Disconetto  bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på vores website, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. 0 Kurv: 0,00 DKK Find produkt   TilbudForsideBrandHjælp til købProfil & VilkårBetalingOm os Produkter LYD Afspillere CD/MP3 afspillereDJ ControllerPladespillere og pickup Streaming og BluetoothBærbar Digital recorderTuner / RadioLyd TilbehørDj udstyr DJ ControllereDJ AfspillerePro DJ MixereBudget DJ MixereDJ PladespillereDJ EffektmaskinerMixere DJ MixerRack 19"/Zone MixerPA MixerUSB audio / MixerPA Digital mixerDante udstyrPA Power mixerPult lamper for mixerMixer TilbehørForstærkere PA Forstærker, 2 kanals3-8 ch. forstærkerNetværks forstærkerIntegreret forstærkerHovedtelefons forstærkerHT. Indbyg. ForstærkerTeleslyngeforstærkerSignalbehandling Audio via IPEqualizersAktivt delefilter & DSPMulti ProcessorerLimiter / BegrænserAnalyzersAudio processorsHøjttalere Aktive Højttalere Små Højttaler SætHøjttaler SystemerStudio Monitor Aktive8" Aktiv Højttaler10" Aktiv Højttaler12" Aktiv Højttaler15" Aktiv HøjttalerAktiv SubwooferMonitor AktivPassive Højttalere Komplette systemerSmå Passive Højttalere8" Passiv højttaler10" Passiv Højttaler12" Passiv Højttaler15" Passiv HøjttalerPassiv SubwooferPassiv MonitorInstallations højttaler Design højttalereFulltone højttalerePendel HøjttalerSmå højttalereUdendørs Højttaler >IP55Indbygnings højttalerKomplette HøjttalersystemerBas til små systemerAktive IP HøjttalerBluetooth højttalerNetværks system WLANMegafoner / Trådløse Højtaler MegafonerTrådløse højtaler / AccuTilbehør til Trådløse højtalerHøjttaler Byg Selv Bas reflex, tubsHøjttalerterminalGitter, skumClamps, skruer, beslagDiverseHøjttaler MalingFestival anlæg Komplette byg-selv kitsSikringer & holdereBatterier & ladereElektronik & kontakterForstærkereHøjttalerenhederKabinetdele & fittingsKabler & stikHøjttaler Tilbehør Højttaler BeslagHøjttaler CoversTrådløs In-Ear MonitorHøjttaler enheder PA bashøjttalere 18"15"12"10"8"PA mellemtonehøjttalerePA diskanthøjttalere HorndrivereHornHorndiskanterPiezodiskanterErstatnings svingspolerPA fuldtonehøjttalereHi-Fi højttalere 15"12"10"8"6"4"3"2"Hi-Fi mellemtone højttalereHi-Fi diskanter DomeBåndHi-Fi fuldtone højttalere 8"6"5"4"3"2"MiniaturehøjttalereDelefiltre & komponenter DelefiltreTrafoJernkerne spolerLuftspolerFilm kondensatorerBipolar kondensatorerModstandeGør-Det-Selv TerminalerLøse terminalerBasreflexrørHøjttalerfødderBærehåndtagHøjttalergitterKabinet tilbehørHovedtelefoner Åbne hovedtelefonerLukkede hovedtelefonerDJ Pro HovedtelefonerSmå øreplugSingle hovedtelefonerHeadsetHovedtelefon stik adaptorHovedtelefons forstærkerTrådløs In-Ear MonitorReservedele til Hovedtlf-Mikrofoner Trådløse mikrofoner Systemer, HåndholdtSystemer, HeadsetSystemer, knaphulmikSystemer, InstrumentSystemer, KOMBI, Håndholdt+BeltpackHåndmik. & BeltpackHeadset / knaphulsTrådløse ModtagereTilbehør til trådløseSang mikrofonerInstrument mikrofonerKondensator mikrofonerStudio mikrofonUSB mikrofonerPod-Cast sætSvanehals mikrofonerMikrofoner til Mobiltlf. & kameraTilbehør til mikrofonerInstallationslyd Flush-mount & chassis speakers 100 VLav-impedansForstærkere EffektforstærkereDigitale effektforstærkereZoneforstærkereZonemixer forstærkereHiFi forstærkereIndbygningshøjttalere 100 VLav impedansEN-54 højttalereVæg- & loftshøjttalere 100 VLav impedans100 V projektor højttalereAB højttalereSøjlehøjttalere IndendørsHornhøjttalere 100 VLav impedansTalevarsling EN-54 systemerEN-54 højttalereCentralenheder & tilbehørTilbehørHøjttalersystemer 100 VLav impedansAktive højttalereVejrbestandige højttalere 100 VLav impedansMixere & afspillere MixereAfspillereIndbygningsmodulerBordmikrofoner Dynamiske mikrofonerElektret mikrofonerLyd via netværkFUGA-panelerSignalprocessorer Matrix & multirumControllereSignal tilpasningVolumekontroller & tilbehør VolumekontrollerAudiotransformereTilbehørTour guide & konference Konference CS-50ATS-60 tour guide systemATS-80 tour guide systemATS-10 tour guide systemATS-16 tour guide systemATS-20 tour guide systemATS-42 tour guide systemATS-50 tour guide systemTilbehør konference systemMobile anlæg ForstærkersystemerTrolley forstærkersystemerTalerstoleStemmeforstærkereTeleslyngeforstærkerMegafonerFestival anlæg Komplette byg-selv kitsSikringer & holdereBatterier & ladereElektronik & kontakterForstærkereHøjttalerenhederKabinetdele & fittingsKabler & stikLYS Lyseffekter DJ LyseffekterUV Belysning UV Lys Amatur og rørUV LED lamperUV LED barUV pære / RørUV Stempel udstyrLaser Laser Controller ShowcontrollerPangolin ControllerLasergraph dsp ControllerEcoline laserClub LaserDiode LaserPark/Have laserBeambar laserAnimation LaserPurelight laserTRAM LaserRTI LaserTilbehøre for laserStroboskober & Blinder Strobeskober, St.aloneStrobeskober m.DMXStrobeskober MULTICOLORBlinderKomplette party sætBagtæppe med EffektDekorations effektLogo lamperSpejl og Diskokugler Spejlkugle sætSpejlkugler - LøseSpejlkugler med motorSpejlkugler - HalveSpejl CylindereSpejlmåtterSpots til spejlkuglerMotor til spejlkuglerSpejlkugle OphængSpejlkugle LyseffektScanner og Movinghead ScannerMovinghead SPOTMovinghead BEAMMovinghead WASHMovinghead HYBRIDMovinghead EFFEKTLamper og Belysning LED Par lampeLED Lamper i sætBatteri / Accu lamperKlassiske Par lamperTeaterspots Fresnel lampeProfil spotLED FølgespotLED BarLED PanelerBelysning Downlight BelysningMesse BelysningLED Belysnings panelTilbehør til lamper Farve filter til spotTilbehør til PAR lamperLEE Farvefiltre LEE RullerLee ArkLighting PacksMesse BelysningUdendørs LED lamper (IP65)Special lys Knæklys / Selvlysende UV Belysning UV Lys Amatur og rørUV LED lamperUV LED barUV pære / RørUV Stempel udstyrEffekt lys / Lys rørLys SlangeNeon Flex LEDLyskæderFlammelamperPixel EffekterLED skilteLED Strips LED Strips enkelt farvetLED Strips FlerefarvetLED PIXEL stripsLED Strips, 24 voltLED Strips, komplet sætLED Strips tilslutning & tilbehørLED DriverLED Strømforsyning / PSUPærer løse Kulørte Glødepærer (E27)LED Pære MR16 LED PÆREE14 LED PÆREE27 LED PÆREGU10 LED PÆRELED Belysnings panelPar 20 LED pæreDIV LEDUV pære / RørHalogen pæreParlampe pære Par 20Par 30Par 36Par 56Par 64Udladnings / Gas pæreStrobe pære / rørKulørte LED pærer (E27)Swimmingpool pærerVarmelampe PærerStyring og Dæmper Forprogrammeret controllerLED controllerMindre DMX controller Større DMX controllerPC interface controllerART-net & NodeDæmpere & Switch Pack On / off panelDæmpere & Switch PackDMX udstyr / tilbehørDMX test udstyr / OploaderAV udstyr LED SkærmProjektorlærredRØG & EFFEKT Røgmaskiner Røgmaskiner med remoteRøgmaskiner med DMXRøgmaskiner til ErhvervRøgmaskiner vertikaleHaze og cracker maskinerLow fog og tøris maskineTilbehør til RøgmaskinerEffekt Maskiner BoblemaskinerSnemaskinerGnist Fontæne EffektSkum maskinerCO2 effekt og udstyrBlæsere og vindmaskinerVæsker Standard RøgvæskerHaze- og crackvæskerSne- og skumvæskerDuft til RøgvæskeSæbeboblevæskeKonfetti Håndholdte Konfettirør Konfettirør - MetallicKonfettirør - PapirKonfettirør - Fyld SelvMetallic StreamersPapir StreamersGlittergunElektriske Konfettirør El Konfetti - MetallicEl - Konfetti - PapirEl Konfetti - Fyld SelvEl - Metallic StreamersEl Papir StreamersEl - GlittergunKonfetti Løs VægtKonfetti Streamers løseKonfetti HardwareSTATIV & TRUSS Audio Stativer NodestativerNode LamperMikrofon stativer Bord Mikrofon stativerMikrofon armGulv Mikrofon stativerMikrofons stativ tilbehørHovedtelefon-holderInstrument stativer Blæser stativerStrenge instrument stativStole & KlaverbænkeHøjtaler stativer & Beslag HøjtalerstativerHøjtaler stativ SætHøjtaler mellemstykkeBord stativ for højtalerVæg beslagTilbehør for Højtaler stativerKeyboard & Laptops stativerIPad/Tablet StativLys & Truss Stativer Push-up stativerWind-up stativerTruss AdaptereT-bomme til lysTruss/Rig & Scene Truss SystemFirkant Truss Decolock DQ4. 35 mm.DECOLOCK DQ4 Sort - 35mmQuadlock 6082. 50 mm.Sort Quadlock 6082. 50 mm.Quadlock GL400. 50 mm.Quadlock QL-ETQUADLOCK TQ390TOWERTRUSS TQTRTrekant Truss Decotruss 15mm stålDECOLOCK DQ3 Sort - 35mmTRILOCK 6082 - 50mmTRILOCK S - Sort - 50mmTRISYSTEM PST - 50mmDECOLOCK DQ3DECOLOCK E-GL33Tokant Truss DECOLOCK DQ2 - 35mmDECOLOCK DQ2 Sort - 35mmBILOCK BQ2 - 50mmBILOCK BQ2 Sort - 50mmBILOCK E-GL22Enkant Truss / Rør DECOLOCK DQ1 - 35mmDECOLOCK DQ1 Sort - 35mmSINGLELOCK SP1 Alu - 50mm SINGLELOCK SP 50x2mmSINGLELOCK POWER 50x3mmSINGLELOCK CIRKELSINGLELOCK SP1 Sort - 50mmScene/Podie ALUTRUSS StagesBütecGuilKomplette MessestandeTilbehør til Truss og BroAfdækning & Molton TrusscoverTruss PladerScene MoltonStræk OvertrækBarrier SystemTilbehør til Lamper og Truss G-KrogeClamps, M.m. SikkerhedswiresWire & SjækkelKraner & TaljeRundsling & SteelslingBeslag og TilbehørLæsseramperKABEL & STIK Løse Stik XLR stik 3 pol XLR stik4 pol XLR stik5 pol XLR stikTilbehør til XLR Jack stik Jack stikJack bøsningPhono stik Phono stikPhono bøsningSpeakon stikDiv HT stikDK/Schuko strøm stikCEE strømstik 1 Faset3 FasetPowercon stikApparat stikMulti stik Multi stik strømMulti stik signal/lydDMX stikBNC stikUSB & Data stikDiv. stikAdaptor stik og kabler Adaptor rør/stik XLR - PhonoXLR - JackXLR - RJ45XLR - XLRPhono - JackPhono - PhonoJack - JackBNC AdaptorDMX adaptorHDMI/BNC/VideoY Kobling, ForgrenereHT adaptor XLR - SpeakonJack - SpeakonAdaptor kabler Phono (RCA) - JackPhono (RCA) - XLRXLR - Jackmini Jack - JackPhono (RCA) - MinijackY Kabler , ForgrenereTrådløs adaptorFUGA-panelerFærdig Kabler XLR kablerPhono kablerJack kablerHøjttaler KablerStrøm kablerMulti kabler Multi strøm kablerKombi kabler Signal & StrømKombi kabler Signal & StrømUSB kablerDin / Midi kablerOptiske KablerRJ45 / Cat / Internet kablerKabler Til Lys 3 Pol DMX Kabler5 Pol DMX KablerDMX AdapterDMX TerminatorILDA KablerKombi Kabler DMX & StrømKabel på rulle/ meter mål og tilbehør InstrumentKabelMikrofonKabelMultiKabelKombi kabel Strøm & signalDMXKabelHøjttalerKabelKabel StropperKrympeflexKabeltromlerStrømKabel 3 & 5 Leder KabelMulti LederCoax KabelKabel KanalerLan KabelStrips og kabelholdereStage Boks og Strøm Fordeling Signal stagesboks1 fase Stikdåser3 fase Strøm fordelingKabler Til Billede HDMI KablerBNC KablerAntenne kablerHDMI Splittere/ BokseSVGA KablerDVI KablerHDMI - DVI AdaptereData & Netværks Kabler Cat6 NetværkskablerFLIGHT Kufferter & Soft Bags Universal KufferterPlukskum KufferterLaptop & TabletCD KufferterGear BagHøjttaler CoversStativ BagFlightcase Universal TourcasesSpecial CasesHouse bokseSkuffe casesDJ pulte 19"LCD Monitor CasesMikrofon FlightcasesPladespillere & mixerPult til 2 x CD & mixerSpejlkugle CasesVinyl Plade Cases19'' Rack Flightcase RacksRack skabe i metalCombo/ mixer RackPlast RackRack. Åben RammeStudio RackStål Rack. ÅbenSkum ÆggebakkeskumFlightcaseskum. HårdFlightcaseskum. BlødPlukskumHøjttaler Frontskum & StofHøjttaler DæmpningAkustisk skumLim & Tilbehør Til SkumFlightware løse dele ListerHjørnerLåse & HængslerHjulHåndtagL-vinklerSkåleGummifødderPopnitterRack skinnerFlight Case pladerDiverseUdstyr til 19'' Blind/vent. pladerHul pladerSkuffer/hylderBelysningRack skruer/ møtrikker mv.DiverseHøjttaler Byg Selv Bas reflex, tubsHøjttalerterminalGitter, skumClamps, skruer, beslagDiverseHøjttaler MalingFestival anlæg Komplette byg-selv kitsSikringer & holdereBatterier & ladereElektronik & kontakterForstærkereHøjttalerenhederKabinetdele & fittingsKabler & stikTILBEHØR Batterier/PSU Alkaline batterierNiMH batterierLithium batterierAkkumulatorStrømforsyningerBatteri laderTape / Gaffa Sort gaffatapeSølv gaffatapeHvid gaffatapeKulørt gaffatapeAfspærringsbåndAdvarselstapeGlow/ neon gaffatapePVC TapeSkridsikkert tapeDobbeltklæbende SkrivetapeDiverse tapeVærktøj & elektronik VærktøjMulti meterTest og måleudstyrLoddekolbe & tilbehørLim & SprayBlæser / BlæsergitterIntercom / radioerØrepropperHansker m.m.IndbygningsbokseLommelygte / ArbejdslamperOvervågning & alarm Alarmteknologi Kablede alarmsystemerTilbehørHYBRID Line SætOptagereKameraerTilbehørCOMFORT Line SætPROJECT Line OptagereTilbehørKamera tilbehør ObjektiverHuse, beslag & strømforsyningerSpotsKameradummyNetværksteknologi DomekameraerStandardkameraerKompaktkameraerNetværksoptagereNetværkstilbehørMegapixel objektiverNetværksoptagereSignalprocessorer TransformatorerFordelere & konvertereMonitorer & beslag MonitorerTilbehørLagringsmedierAdam Hall NEWS NEWS Audac NEWSBoya NEWSKönig & Meyer NEWSNative Instruments NEWSNeutrik NEWSProcab NEWSRCF NEWSREAN NEWSRøde NEWSUltrasone NEWSEURO-NEWS News Aug.News ConfettiFOS Lighting Instrumenter Guitar Spansk guitarWestern guitarSpansk guitar. BørnResonator guitarEl guitarEl guitar. BørnGuitar Tilbehør GuitarforstærkerGuitar pedal & effektGuitarstrengeInstrument KablerGuitarstativ/ holder Guitar GulvstativerGuitar VægholdereForstærker stativerGuitar FodskammelGuitartasker & kasserDiv. guitar tilbehør Guitar & bas tunerCapoGuitar & bas deleBas El BasAkustisk BasBasforstærkerForstærker stativerBas strengeInstrument KablerUkulele Sopran UkuleleTenor UkuleleBaryton UkuleleBas UkuleleUkulele TilbehørStrenge Instrumenter BanjoMandolinStrygeinstrumenter CelloViolinViolin til børnStryger tilbehørBlæsere TrompetSaxofonTromboneKlarinetBarytonhornFlygelhornFløjterTrommer TrommesætLilletrommerBækkenerMarch trommerTrommestikkerTromme hardware TrommepedalerTrommestativerTrommestoleTromme tilbehørTrommeskind AccessoryAdam Hall 19" PartsAdam Hall AccessoriesAdam Hall CablesAdam Hall ConnectorsAdam Hall HardwareAdam Hall StandsAdam Hall TrussAkai ProAllen & HeathAlutrussAntariAnytronicsAudacBALSBlickleBmsBoyaBütecCameoCarpowerCATCaymonCelestionDateqDecotrussDefenderDimaveryElectro Voice ELECTRO VOICE EKXELECTRO VOICE ELXELECTRO VOICE ETXELECTRO VOICE EVIDELECTRO VOICE FORSTÆRKERELECTRO VOICE ZLXEminenceETONEuroliteExpandEzewipeFaital ProFOS lightingFostexFuturelightGAFER.PLGeGe PæreGLITTERGUNGravityGuilGuitelHaseHazebaseIlmeImg Stage LineKOLMROCK DRUMSHELLSKontakt ChemieKupoKönig & MeyerLASERWORLDLAVOCELd SystemsLee ArkLeuchtkraftLscMackieMadrixMiproMogamiMonacorNative InstrumentsNeutrikNeutrikNumber OneOmniluxOmnitronicOnkyoOsramPanasonicPangolinPc ElectricPhilipsPioneer DjProcabProgaffPssoRcf REANRelacartReutlingerRiggatecRigportRoadingerRødeRødeSafetexSavekingSchillShzSNAPSylvaniaTamronTascamTCM FXTenteTITANEXTRUSS4BARSUltrasoneVarta BatterienWarnexWielandFOS Lighting Nyhedsbrev: Din emailadresse: Altid billig fragt fra 49 DKK Gratis fragt over 2.000 DKK* Telefonsupport: 70 266 299 DANSK webshop Spejl og DiskokuglerHer er du: Disconetto » LYS » Spejl og Diskokugler Med spejl- og diskokugler bliver festen endnu sjovere. De kan være med til at få folk til at hoppe ud på dansegulvet og give den gas. Spejl- og diskokuglerne fås i mange forskellige udformninger og med et hav af forskelligt tilbehør. Hos Disconetto.dk kan du købe diskokugler i sæt og som løse, spot og motorer til diskokugler og flotte spejlkugler. Spejlkugler eller discokugler er en klassisk effekt på dansegulvet der går langt tilbage. Disconetto.dk har diskokugler i alle størrelser. Fra 5 cm til 2 meter. Vi har selvfølglig også motorer (også batteridrevet) og spots. Spejlkugle sætSpejlkugler - LøseSpejlkugler med motorSpejlkugler - HalveSpejl CylindereSpejlmåtterSpots til spejlkuglerMotor til spejlkuglerSpejlkugle OphængSpejlkugle LyseffektStandard sorteringBilligste øverstDyreste øverst Quick link Type A-90DKK 28,00 Lagervare 1-2 dage     Trustpilot Information Kundeservice Disconetto.dk Ebbeskovvej 5 4640 Faxe Tlf: 70 266 299 info@disconetto.dk Nyhedsbrev * Fragtfri levering gælder KUN varer, der kan leveres som standardpakke med Post Nord eller GLS. Disconetto.dk@2018

Søker du eskapader? Søker du eskapader? Gifte og bandete folk søker utroskap Norsk bokmål  Logg Inn  Logg Inn Diskré dating for de som er gift Registrer deg Registrer deg Lett Diskret Sikker Utenomekteskapelige affærer Adultery.chat er det tryggeste nettdating-samfunnet som lar alle gifte og bandete folk anonymt kontakte ekte menn og kvinner som ser etter nettflørter, for noe uformelt, og for diskré affære. Vårt oppdrag er å levere en konfidensiell og pålitelig tjeneste som har som mål å hjelpe de som deler behov og interesser å komme i kontakt med hverandre. Hver dag flykter forskjellige menn og kvinner fra hele verdenen fra monotonien i forholdene deres ved å komme til Adultery.chat for å møte nye, spennende og lidenskapelige mennesker, og for å oppdage glemte følelser på nytt. Enten du ser etter one-night stants, virtuell flørting eller varige forhold, tilbyr vi deg et privat og beskyttet område hvor du kan la lystene dine styre fritt. Ikke undertrykk følelsene dine, grip muligheten til å tilfredsstille dem og la deg overraske over hvor mange som deler samme situasjon som deg. 100% Anonymt Å beskytte anonymiteten din er hovedmålet med datingsiden vår. Din opplevelse på Adultery.chat vil være fullstendig sikret ved bruk av banebrytende teknologiske verktøy som lar oss garantere best mulig diskresjon og fullstendig sikkerhet til hele samfunnet vårt. Vårt profesjonelle team sjekker konstant at medlemmene våre er autentiske og står i samsvar med det generelle sikkerhetsreglementet for å sikre at alle kan nyte tjenestene våre uten bekymringer. Vi garanterer også din fullstendige anonymitet hva som angår din identitet og din personlige informasjon, så vel som samtaler og bilder som lastes opp, takket være en lang og kompleks rekke teknologiske og kryptografiske tiltak. Forvaring av dataene dine er i henhold til de strengeste gjeldene personvernforskrifter og muligheten til å be om fullstendig sletting når som helst er elementer som lar kun deg administrere din personlige konto uavhengig. Hemmeligheten bak utenomekteskapelige forhold Noen ganger trenger selv lykkelig gifte mennesker litt rom til å leke seg litt. Vi er bare mennesker og fullstendig troskap til en partner kan være vanskelig. Dette betyr derimot heller ikke at alt håp er ute for et langvarig ekteskap eller din egen kortsiktige oppfyllelse. Enten du er ulykkelig hjemme eller helt enkelt trenger litt privat spenning i livet, kan det å begi seg ut i et utenomekteskapelig forhold være et spennende eventyr du sent vil glemme. Selv om du kanskje bare er interessert i å lære litt mer om hvorfor ektefeller en gang vil vurdere noe slikt. I så tilfelle, her er noen viktige ting å se på når det gjelder dette temaet. Det å gjøre fantasier om til virkelighet Enkelte av oss drømmer om å bli astronauter når vi er små. Andre vil være superhelter eller berømte som favoritt-filmstjernene. I de fleste tilfeller blir disse drømmene uoppnåelige, men i internettalderen er utenomekteskapelige forhold en veldig virkelig fantasi som er enklere å oppnå en noen gang før. Sjansene er at uansett hva det er en ser etter, så finner de det. Dette kan være noe slik som et one-night stand for å oppfylle en seksuell fantasi eller et varig forhold med en eksotisk person på siden. Uansett er et utenomekteskapelig forhold en spesiell fantasi ulik noen annen; en du enkelt kan gjøre virkelig. En injeksjon av lidenskap og spenning Man kan ikke benekte at de fleste ekteskap naturlig nok mister lidenskapen etter noen år. Dette er ikke nødvendigvis noens feil. Den første elskende bryllupsreise perioden er helt enkelt umulig å oppnå i all evighet, men det er faktisk lik at et utenomekteskapelig forhold kan hjelpe til å blåse nytt liv i kjærlighetslivet generelt ved å minne deg om den lidenskapen og spenningen du kun føler med en ny og spennende partner. I sin tur kan dette hjelpe deg å håndtere stresset i dagliglivet og miljøet hjemme, og indirekte utvide varigheten av et ekteskap som ellers kanskje ville dabbet av over tid. Unnslipp en følelse av fangenskap Selv lykkelige ekteskap kan noen ganger få folk til å føle seg fanget i et forhold de har forpliktet seg til permanent. Dette kan være tilfellet selv om du elsker den andre personen veldig mye. Mennesker er ikke skapt for å være begrenset og innesperret; vi lengter etter frihet. Et utenomekteskapelig forhold gir deg en smak av den dyrebare friheten og hjelper deg å tilfredsstille behovet ditt for den slik at du kan fokusere mer effektivt på andre viktigere områder i livet. Ufarlig flørt på nettet eller i det virkelige liv Et utenomekteskapelig forhold trenger ikke å være på en bestemt måte. Noen kan se for seg hemmelige møter i luksuriøse hotellrom, som absolutt er mulig, men mange vil ikke føle at de føler seg komfortabel med, eller en gang trenger dette for å tilfredsstille sine indre behov. Om det bare er litt ufarlig flørt du er ute etter for å øke selvtilliten og føle deg ønsket slik du ikke gjør hjemme, er dette like bra. Letthjertet nettflørt gjennom sikre nettsider er mer populært en noensinne, og du kan ha god samvittighet samtidig om du er ukomfortabel med tanken om å gå videre med dette, som du ikke på noen måte behøver å føle deg presset til å gjøre. Sjansen til å være kreativ Noe som er direkte relatert til mulighetene som beskrives over er muligheten til å finne noen som er villige til å være kreative i å utforske dine dypeste lyster. Her kan du glemme reglene og lage dine egne, ingen trenger å vite om det. Dette kan igjen være så enkelt som å gjøre ting over webkamera eller å møte hverandre i virkeligheten for å leke seg. Uansett er de eneste grensene de man setter for seg selv. Det er enklere en noen gang å møte folk rundt om i verden Har du noen gang lurt på hvordan det ville vært å være med noen fra en annen kultur, men fikk aldri sjansen før du slo deg til ro? Vel, nettilkoblingen i dagens verden tilbyr akkurat den muligheten. Noen har jobber som lar dem reise, og dette presenterer en gylden mulighet for hemmelige møter borte fra nysgjerrige øyne, på steder der ingen kjenner deg, med noen du har møtt på nett. Derimot, selv for de med slike midler til å fysisk reise, er det fortsatt muligheter for virtuell flørt med en eksotisk partner. Diskresjon er nøkkelen Nå er det store spørsmålet alle tenker på antakelig dette: hva om jeg blir tatt? Hvordan forhindrer jeg det fra å skje? Utenomekteskapelige forhold kan være en spennende tanke, men det er til syvende og sist ofte noe folk ikke er villige til å ofre ekteskapet for. Heldigvis, akkurat slik som at nettforbindelse er enklere en noen gang, er også sikkerheten og diskresjonen mye mer avansert enn det noen gang har vært, og nettsiden vår har iverksatt funksjoner som beskytter privatlivet ditt først og fremst. Her er noen av tiltakene vi har iverksatt for å beskytte identiteten din: Blurring eller maskeringsverktøy – moderne fotoredigeringsprogrammer gjør det enkelt å skjule ansiktstrekkene dine for det utrente øyet. Nettsiden vår tilbyr disse, inkludert muligheten til å dekke ansiktet med en maske. Ved inspeksjon vil ingen vite nøyaktig hvem det er de ser på. Anonyme brukernavn er alltid håndhevet, uten tilkobling til kontoer på sosiale medier – åpenbart er intensjonen å holde dette så separat fra 'hverdagslivet'. Vi krever ingen personlig informasjon som lett kan spores. Adultery.chat vil ikke vises på kontoutskrifter som let kan ses av feil person. Ikke la "Hva om?" bli et spørsmål senere Det er mange som kommer til et punkt i livet hvor de innser at de kan ha gått glipp av muligheten til å oppfylle et ønske, enten det er uskyldig eller ei, og ender opp med å tenke på hvordan det ville utspilt seg. Vi skal ikke leve for alltid, og ofte går det fortere enn vi ønsker, spesielt når du tilbringer det i kjedsomhet og utilfredshet, og helt enkelt teller timene til neste skjelne lykkelige øyeblikk. Ikke la deg selv ende opp på det punktet hvor du føler anger i dette området av livet, hvor det er så mange muligheter å utforske. Nyt det livet gir deg mens du kan. Og om du er litt eldre er ikke alt håp ute; det finnes massevis av kvalifiserte partnere som enda er der ute og venter på å utforske med andre mennesker i alle aldre. Det finnes mange former for utenomekteskapelige forhold, og mange unike grunner til at folk kan føle seg tilbøyelige til å utforske slike muligheter. Det gjør deg ikke til en dårlig person; tvert imot betyr det bare at du er menneskelig. Vi har alle behov som må oppfylles om vi skal føle oss tilfredse med livet og forskjellige mennesker utforsker disse behovene på forskjellige måter. Enten du er interessert i å ta fatt på dette eventyret selv eller har hatt lyst til å lære mer om hva som får andre til å appellere til det, kan man ikke benekte at det er en fristelse mange av oss må møte. Det er bedre å tilfredsstille dine egne behov enn å begrave dine indre lyster så dypt at de kommer tilbake for å hjemsøke deg senere. Vilkår for bruk Personvernpolitikk © 2020 Adultery.chat RASK OG ANONYM REGISTRERING Lett Diskret Sikker Registrer deg Velg språket ditt Française Italiano Deutsch Português Español Nederlands English čeština Polski Српски Svenska Slovenščina Magyar Suomi русский Dansk Türkçe Norsk bokmål

Tinn sex datert Ringmoen sexdate Grunnreisa kvinne søker sexpartner gifte kvinner sex Vebenstad dame søker sex partner Skarmunken sex partner Brudalen (Gardermoen) Utvorda voksen dating Swinger fest " Oslo" Engan jenter sex dating